Elektronik Muhasebe ve Uygulamaları

Eğitim Canlı Ders Olarak 01-06/11/2020 Tarihlerinde 18:00-21:00 Saatleri arası verilecektir. Eğitmen: Alper Erdem

KURUMLARDA VE SERMAYE PİYASALARINDA VERGİLENDİRME 


KGK Sürekli Eğitim Programı  Destekleyici Konularda Uzaktan Eğitim Gayrimenkul Değerleme Esasları

Eğitimin İçeriği:

 Gayrimenkul Değerleme Esasları

1. Değerleme Bilimi veDeğerleme Uzmanlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve
2. Değerleme Konusu OlanMalların Sınıflandırılması 
3. Değerleme Süreci veYöntemleri
4. Değerleme Matematiği veUygulamaları

5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları 
6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)
7. Değerlemeye İlişkinDüzenlemeler ve Örgütler